1. 11. 2020

WEBINÁR: bSOLID 5-OSOVÉ PROGRAMOVANIE CNC STROJOV

Predvedieme vám, aké možnosti ponúka 5osové obrábanie v podaní CAD/CAM softvéru bSOLID. Súčasťou webinára bude aj samotná výroba daného produktu na obrábacom centre v našom brnenskom SHOWROOMe.
BIESSE
bSOLID