BACCI AUTOMATION

Všetky riešenia spoločnosti BACCI AUTOMATION sú výsledkom konkrétneho procesu, počnúc fázou návrhu, kedy naši dizajnéri spĺňajú požiadavky klienta do najjemnejších detailov. Spoločnosť BACCI AUTOMATION nielen navrhuje svoje vlastné systémy, ale tiež je stavia a vyrába jednotlivé mechanické a elektronické komponenty vo svojich zariadeniach. Spoločnosť BACCI AUTOMATION si je vedomá skutočnosti, že dobrý popredajný servis je nevyhnutným kľúčom k spokojnosti zákazníkov.