Referencie

Veľmi si vážime spolupráce s našimi zákazníkmi, medzi ktorými je v obore drevoobrábacích strojov, technológií a riešení pre drevársky a nábytkársky priemysel, strojov obrábajúcich plasty, hliník a iné kompozitné materiály veľkostne takmer celé spektrum, a ich spoločným menovateľom je to, že sa stále chcú posúvať dopredu.
… a my sme na nich náležite pyšní.