MIAS OC OFFICE CONCEPT

Výroba kancelárskeho nábytku Mias OC bola založená 7.9.1990, ako kováčska malovýroba pod názvom Rovi s.r.o. V roku 1991 bola zakúpená opustená výrobná hala a tým sa začala novodobá história výroby kancelárskeho nábytku v Krouna. V roku 1993 pán Kurt Schärf prostredníctvom svojej nemeckej spoločnosti investoval v spoločnosti Rovi s.r.o. a firma naďalej pôsobila na českom trhu pod názvom Schärf-Rovi s.r.o. Väčšinový majiteľ pán Schaerf zjednotil svojej nemecké spoločnosti pod názov SCHAERF AG a na konci 20 storočia predal celú skupinu holandskej nadnárodnej spoločnosti Samas NV a od roku 2005 začala aj česká firma používať názov Samas Česká republika spol. s r.o. V januári 2010 sa začali rokovania o odkúpení spoločnosti Samas Česká republika spol. s r.o. do rúk českého manažmentu a 28.7.2010 bola podpísaná zmluva o prevode spoločnosti do českých rúk. Firma naďalej pôsobí na trhu pod názvom Mias OC spol. s r.o. a pokračuje vo svojej úspešnej podnikateľskej činnosti výroby kancelárskeho nábytku. Pôsobí v rámci spolupráce s bývalými koncernovými podnikmi na trhu strednej, východnej a západnej Európy. Dôležitou skutočnosťou v rámci firemnej histórie, trvajúcej už viac ako 27 rokov, je fakt, že firma získala celú radu spokojných klientov, vynikajúce referencie, kredit spoľahlivej firmy a vlastný výrobný areál s lojálnymi zamestnancami, ktorí jej umožňujú ďalej rásť.

Spoločnosť
MIAS OC
Mesto
Praha 8
Česká Republika
Zameranie
výroba kancelárskeho nábytku
Webová stránka
www.miasoc.cz

Ing. Martin Pavliš, konateľ spoločnosti Mias OC stál v roku 2013 na križovatke rozhodnutia akým smerom sa budú uberať investície do strojového zariadenia v spoločnosti. Mix strojov vo výrobe nemeckej a talianskej proveniencie už technicky a morálne zastarával a čas investície do novej modernej automatickej olepovačky hrán bol na spadnutie. Rokovania prebiehali s významným nemeckým výrobcom, kde však hodnota investície bola vysoká a snaha o rozumnú cenu malá, a tak sa tiež rozhodol navštíviť talianskeho výrobcu Biesse, na jeho deň otvorených dverí v talianskom Pesare. Za účasti zastúpenie v Českej a Slovenskej republike, spoločnosťou Tekma prebehlo úspešné rokovanie a nová moderná automatická olepovačka najvyššieho priemyselného radu Stream B MDS bola objednaná. Týmto krokom sa začala už dlhoročná spolupráca medzi oboma spoločnosťami v oblasti dodávok strojného vybavenia, ktorá vyústila v najväčšiu investíciu v roku 2018, kde prebehla dodávka a inštalácia výrobného zariadenia, presahujúce hodnotu 1 mil. EUR.

V roku 2018 prebehla dodávka a inštalácia nasledujúceho strojného vybavenia:

Referencie - Tekma

CNC vŕtacie centrum Skipper 130 s jednotkou zarážania kolíkov

Toto obrábacie centrum je schopné vŕtať, drážkovať, frézovať nábytkové dielce v rôznych rozmeroch až v dvoch dieloch na sebe. Je určené pre vysokokapacitný systém vŕtania dielcov pre výrobu nábytku, kde sa nevyžadujú zložité frézovacie operácie. Stroj je schopný pracovať ako v malých výrobných dávkach až po väčšie série. Nemá žiadny prestavovací čas pre nastavovanie pracovného stola, je vybavený dvoma nezávislými klieštinami, laserovou korekciou v osiach X a Y, upínacie klieštiny merajú hrúbku upnutého dielca a stroj vykonáva aj korekcie v osi Z. Stroj má patentovaný systém pohybu dielce na vzduchovom vankúši v osiach X a Y, pracovné jednotky sa pohybujú iba v osi Z.

Automatická deliace píla Biesse Selco WN610 4500 x 7800 s automatickým skladom Winstore K2

Automatická deliace píla radu WN6 je vybavená najmodernejšími prvkami, ako automatická tlač štítkov na prítlačnom trámci, systémom Twin Pusher, umožňujúci rezanie niekoľkých formátov dielcov pri jednom pohybe pílovej jednotky, optimalizovaným systémom odsávania, ktorý výrazne znižuje prašnosť v priestore obsluhy, senzorom pre kontrolu vibrácie pílového kotúča a najmä spojením s automatizovaným skladovým systémom s kapacitou 200 cyklov za smenu. Tento systém umožňuje výrazne skrátiť prestoje stroja vznikajúce ručnou manipuláciou s materiálom, sklad vie zakladať materiál na stroj aj pri prebiehajúcom rezaní, vďaka dĺžke stroja 7800 mm. Skladový systém je plne autonómny, riadený Supervízorom, umožňuje nezávislú nakládku homogénnych alebo nehomogénnych zostáv materiálu do skladu, pri manipulácii s materiálom ho vie vážiť, kontrolovať pravouhlosť zakladania a je vybavený systémom pre zakladanie tenkých materiálov od hrúbky 3 mm. Sklad vie pracovať s mix zónou, tzn. príprava zákaziek na rezanie cez obedové prestávky, večer alebo cez noc, kedy si pripraví kompletnú zostavu zákaziek na nasledujúci deň pre rezanie.

Referencie - Tekma
Referencie - Tekma

Jednostranný automatický olepovací stroj Biesse  Stream B MDS

Tento stroj vie pracovať s lepidlami typu EVA, PURAIR FORCE – systém bezspárového lepenia s mikro vrstvou lepidla aktivovanú horúcim stlačeným vzduchom. Ďalej formátuje presný rozmer dielca a garantuje pravý uhol olepovaných dielcov. Max. rýchlosť posuvu stroja je 25 m / min., všetky hlavné pracovné jednotky sú riadené elektronicky, zásobník na 12 typov hrán s automatickým zavádzaním. Výstupná kapacita tohto olepovacieho stroja môže byť až 1200 štvorstranne olepených dielcov za smenu. Stroj umožňuje olepovať dielce s rôznymi typmi a farbami hrán v malých alebo veľkých sériách.

Touto investíciou sa spoločnosť Mias OC zaradila medzi najlepšie technologicky vybavené spoločnosti vyrábajúce nábytok v Českej republike.

V ďalších krokoch je pripravený systém zberu dát zo všetkých technologických uzlov, ich analýza s cieľom taktovania výroby, zvýšenie produktivity a obmedzenia stratových časov. Súčasťou riešenia je aj identifikácia všetkých dielcov na výrobnej ploche a pri jednotlivých zariadeniach a prenos týchto dát do riadiaceho informačného systému firmy.

BIESSE
SELCO
COIMA