CNC s tvarovým olepovaním

Tieto obrábacie centrá sú navyše vybavené olepovacím agregátom, ktorý je schopný nami vytvorený dielec olepiť. Olepovanie je spojené s naším programom bSolid, takže všetko je prepojené a programovanie je teda veľmi jednoduché. Stroj má automatický zásobník hrán, ktoré si stroj vie automaticky zvoliť.

Rover A Edge

Rover A Edge je jednoduché, kompaktné, vysokovýkonné obrábacie centrum umožňujúce olepovanie tvarovaných dielcov. Tento stroj sa dokáže dokonale prispôsobiť požiadavkám malých a veľkých stolárskych dielní vyžadujúcich výrobu dielov…

Zobraziť produkt »

Rover B Edge

Olepovacie obrábacie centrá rady Rover B Edge umožňujú užívateľom vykonávať úkony obrábania tvarovaných a olepených dielcov na jedinom stroji. Vďaka širokému rozsahu veľkostí, možnosti použitia rôznych obrábacích jednotiek…

Zobraziť produkt »

Rover C Edge

Rover C Edge je nové olepovacie obrábacie centrum umožňujúce vykonávanie všetkých úkonov obrábania tvarovaných a olepených dielcov na jedinom stroji. Je určené pre ťažkú prevádzku, vyžadujúce použitie veľkých…

Zobraziť produkt »