Helpdesk

Spoločnosť TEKMA poskytuje svojim zákazníkom po celej Českej a Slovenskej republike profesionálnu inštaláciu, uvedenie zariadenia do prevádzky a servisné služby záručného a pozáručného servisu na celý sortiment predávaných zariadení vlastným tímom servisných technikov. Spoločnosť dbá na vysokú kvalitu a odbornosť poskytovaných servisných služieb, a preto sú servisní technici školení priamo u výrobcov predávaných zariadení. Naši obchodní zástupcovia a servisní technici majú k dispozícii Showroom s rozlohou 800 m² vybavený mnohými zariadeniami, ktoré umožňujú vykonávať praktické predvedenie, školenia obsluhy zákazníkov a servisných technikov. Možno tu simulovať rôzne neštandardné a poruchové situácie pre získavanie nových skúseností, precvičovanie a zvyšovanie kvalifikácie našich servisných technikov. Prostredníctvom služby TEKMA Helpdesk zabezpečujeme riešenie Vašich potrieb a požiadaviek. Neoddeliteľnou súčasťou nášho servisného oddelenia je realizácia dodávok originálnych náhradných dielov a príslušenstva na všetky dodávané zariadenia.

helpdesk Tekma
Inštalácia a uvedenie zariadenia do prevádzky

Inštalácia a uvedenie zariadenia do prevádzky

Záručný a pozáručný servis

Záručný a pozáručný servis

Vzdialená podpora (Hot-Line)

Vzdialená podpora (Hot-Line)

Modernizácia a premiestnenie strojov

Modernizácia a premiestnenie strojov

 Školenie zákazníkov

Školenie zákazníkov

TEKMA Helpdesk

TEKMA Helpdesk

Leona Davidová

Technický servis

Popri kvalitných výrobkov vnímame práve servis ako základ pre vybudovanie dlhoročného vzťahu so zákazníkom. Máme všetky potrebné informácie, skúsenosti a tím vyškolených profesionálnych servisných technikov. Ďalej kompletnú technickú podporu od výrobcu, technickú dokumentáciu a potrebné informácie k servisným úkonom vedúce k optimalizácii prevádzky zariadení a minimalizácii strát a výpadkov. Ceny pozáručného servisu sa riadia podľa platného Cenníka servisných služieb a prác. Záručný a pozáručný servis poskytujeme na celom území Českej a Slovenskom republiky.

Vzdialený servis

Technická podpora a konzultačné služby prostredníctvom služby HELPDESK / Hot – Line ponúkajú minimálnu reakčnú dobu na Vašu požiadavku na odbornú pomoc. Sme schopní zriadiť a prevádzkovať diaľkové nastavenie a diagnostiku zariadení. V niektorých prípadoch je možné poruchu odstrániť priamo „od stola“ v spolupráci s obsluhou zariadenia. Diaľková podpora a diagnostika je najrýchlejšou službou zákazníkovi bez nutnosti servisného výjazdu.

TEKMA Hot-Line

TEKMA Hot-Line

Kamil Murin

Objednávka servisu / technickej podpory