Webinár

18. 11. 2020

WEBINÁR: VÝHODY NESTINGOVÝCH OBRÁBACÍCH CENTIER A ICH PROGRAMOVANIE

Dňa 25. novembra 2020 prebehne webinár, ktorý bude zameraný na nestingová obrábacie centrá značky Biesse.
Viac informácií