Informácie

25. 11. 2020

TEKMA PLAST LIVE ’21

V dňoch 19. až 21. januára 2021 prebehne v našom SHOWROOMe v Brne TEKMA PLAST LIVE '21.
Viac informácií
30. 3. 2020

MIMORIADNE OPATRENIA V SPOLOČNOSTI TEKMA

Dopad nového koronavíru, COVID-19, sa prejavuje po celom svete. Aby bola zaistená bezpečnosť osôb a hladký priebeh činností, TEKMA posilnila opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov, zákazníkov a kohokoľvek, kto komunikuje so spoločnosťou.
Viac informácií
6. 3. 2020

SEMINÁR: VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU

Viac ako 25 firiem z Čiech a Slovenska malo možnosť sa zoznámiť s riešeniami týkajúcich sa olepovania na olepovacích strojoch a obrábania na CNC strojoch.
Viac informácií