VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU

05. marca 2020 9:00

Olepovanie bezšpárovou technológiou Air Force a spájanie korpusov systémom Lamello na CNC strojoch.

DENNÝ ROGRAM

09:00 – 10:00 Príchod a zápis do prezenčnej listiny
10:00 – 10:20 Privítanie, prezentácia spoločnosti Tekma a našich riešení
10:20 – 11:45 Predstavenie olepovacích strojov a CNC
11:45 – 12:15 Prednáška spojovacieho systému zástupcom Lamello

12:15 – 12:45 Prestávka na obed

12:45 – 13:30 Ukážka olepovania na stroji Akron
13:30 – 14:00 Ukážka obrábanie na stroji Rover
14:00 – 16:00 Priestor pre otázky a individuálne konzultácie

BIESSE
LAMELLO

Registrovať sa